HỎI ĐÁP

HỎI ĐÁP

Sản phẩm lọc tổng và Heatpump nhập khẩu từ các nước Mỹ, Bỉ, Đức, Nhật tương ứng với quy mô công trình và các phân khúc sản phẩm khác nhau mà lựa chọn phương án hợp lý về chi phí.

Do công suất lọc tổng lớn (1.8-7m3/h) nên có thể lắp sau bồn, lưu lượng qua lọc đủ lớn để cấp trực tiếp xuống nhà mà không bị giảm áp.

Có thể lắp được Heatpump, nhưng sẽ không có đường hồi nước nóng.